Contact

CÔNG TY TNHH TMDV H.UNiCR

🏢Địa chỉ: 24 - 26 Dương Khuê, Phường Bắc Mỹ Phú, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng.

📧Email: h.unicrgroup.tuyendung@gmail.com

Gửi thông tin

  Họ và tên
  Email
  Số điện thoại
  Địa chỉ
  Nội dung
  Ứng tuyển ngay