Giới thiệu

H.UNiCR là công ty được sáng lập và điều hành bởi ông Phạm Bá Hiếu, một doanh nhân giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực E-commerce.
Năm 2019, công ty TNHH TMDV H.UNiCR thành lập tại Việt Nam. H.UNiCR là công ty hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực E-commerce trên các thị trường thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Etsy,..
Ứng tuyển ngay